Welkom bij zwemvereniging s.v. octopus

SVO staat voor Sport Vereniging Octopus. De vereniging is opgericht door op 10 juli 1970. Op 27 December 1972 werd de vereniging koninklijk goedgekeurd en op 30 maart 1979 werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V321764 .In het begin had de vereniging 4 afdelingen: Zwemmen, waterpolo, badminton en basketbal, vandaar Sport Vereniging Octopus, maar na enkele jaren gingen de badminton en de basketbalafdeling hun eigen weg en bleef alleen het zwemmen over.

De zwemafdeling bestaat uit de wedstrijdploeg en een recreantengroep. De wedstrijdploeg doet mee aan diverse competities in samenwerking met ZVH uit Hardinxveld Giessendam.

Agenda

Geen Evenementen

Bestuur

Voorzitter: Dhr. Bastiaan van Houwelingen
Liesdel 64
2965 AS Nieuwpoort
tel: 06-57571922
mail: svo.bestuur@gmail.com
Secretaris: Dhr. Davy de Greef
Molenlaan 65
2964 HK Groot-Ammers
mail: svo.bestuur@gmail.com
Penningmeester: Dhr. Andre Sterk
Wipmolen 15
2964 HR  Groot-ammers
andre.sterk.svo@live.nl
Leden: Mw. Rhodée van Zuilen
Mw. Gemma van Pelt

Commissies


Trainers: Gemma van Pelt en Rhodée van Zuilen
Wedstrijdzwemmen: Petra de Groot en Rhodée van Zuilen
Evenementen: Rhodée van Zuilen en Davy de Greef

Trainingstijden

Winter (week 1 t/m 18 en week 36 t/m 52)

 

Recreanten
Wedstrijdzwemmers
Dinsdagavond van 18:00 tot 19:00 in zwembad De Hofstee te Bergambacht. Maandagavond van 18:00 tot 19:00 in zwembad de Hofstee te Bergambacht.Dinsdagavond van 18:00 tot 19:00 in zwembad De Hofstee te Bergambacht.Vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 in zwembad de Lockhorst te Sliedrecht.
Zomer (week 19 t/m 35)
Woensdag avond 18:30 tot 19:30 in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

 
Uitzonderingen
De volgende dagen wordt er niet getraind:
Kerstvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
2e Pinksterdag

Contributie

De contributie kan overgemaakt worden rekeningnummer: 3235.03.772 Wij verzoeken u vriendelijk de contributie maandelijks te betalen.De bondsafdracht wordt in september geacht binnen te zijn.Dit kunt u makkelijk doen door uw contributie als maandelijkse betaling vast te zetten bij het telebankieren.

 

Soort lid: Contributie 2015: KNZB Bondsbijdrage
Recreant € 12,50 per maand € 20,- per jaar
Wedstrijdzwemmer t/m 12 jaar € 22,- per maand € 20,- per jaar
Wedstrijdzwemmer 13 jaar en ouder € 22,- per maand € 50,- per jaar
Nagelleden € 20,- per jaar -

 

Opzegging van het lidmaatschap: Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris, vier weken voor het verstrijken van de opzegdata van 1 mei of 1 september.

Lid worden?

Vindt jij zwemmen leuk? En heb je je zwemdiploma B of al meer? Kom dan eens gezellig mee zwemmen bij Sportvereniging Octopus. Je mag de eerste 3x gratis met de trainingen meedoen!

Wil je na deze proeftrainingen lid worden? Vraag dan aan je train(st)er een inschrijfformulier. Na invulling en ondertekening hiervan kun je het inschrijfformulier inleveren bij je trainer of bij de secretaris.

U dient zelf maandelijks de contributie over te maken op:
Rabobank rekeningnummer: NL60RABO032.35.037.72, ten name van: “Sportvereniging Octopus”. Dit kunt u makkelijk doen door uw contributie als maandelijkse betaling vast te zetten bij het telebankieren.

Het lidmaatschap geldt voor de rest van het kalenderjaar en wordt daarna ieder halfjaar stilzwijgend verlengd.

(Door aanvaarding van dit lidmaatschap verplicht men zich tevens de statuten reglementen van SVO en van de KNZB te respecteren (deze liggen ter inzage bij de secretaris).)

Financiële verplichtingen:

Soort lid: Contributie 2015: KNZB Bondsbijdrage
Recreant € 12,50 per maand € 20,- per jaar
Wedstrijdzwemmer t/m 12 jaar € 22,- per maand € 20,- per jaar
Wedstrijdzwemmer 13 jaar en ouder € 22,- per maand € 50,- per jaar
Nagelleden € 20,- per jaar -

 

Opzegging van het lidmaatschap: Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris, vier weken voor het verstrijken van de opzegdata van 1 mei of 1 september.